דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזי כח אדם

מכרז פנימי/ חיצוני לתפקיד רכז פיתוח קהילתי-תעסוקתי מס מכרז- 10/2020

טופס שאלון למועמד

לצפייה בקובץ המצורף למכרז