דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזי כח אדם

מכרז מס' 37/2020: לתפקיד מפקח רישוי עסקים

הארכת מועד הגשה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז