דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזי כח אדם

מכרז מס' 03/2021 פנימי/חיצוני לתפקיד מנהל/ת אגף שפ"ע

מנהל אגף שפע 3 פברואר 2021.pdf