דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזי כח אדם

מכרז מס' 17/2021: לתפקיד מזכיר/ת גזברית

לצפייה בקובץ המצורף למכרז