פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזי כח אדם

מכרז פנימי/חיצוני מס' 22/2021: לתפקיד עובד/ת מינהל וזכאות באגף הרווחה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז