מכרזי עירייה

חשוב למלא את שדה ההערה עם שם המכרז עליו מתבצע התשלום

*אחראית מתן מידע בנוגע להחלטות, תוצאות מכרזים והגשת ערר הינה עו"ד שני משה, ניתן לפנות במייל: [email protected]

נוכח שיפוצים במבנה העירייה, הכניסה למבנה העירייה לצורך הגשת מכרזים הינה מהדלת האחורית של מבנה העירייה.

מכרזי עירייה
שם המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז סכום נדרש הערות החלטות
מכרז פומבי מס' 16/2024: למתן שירותים משפטיים לגביית חובות 16/06/2024 02/07/2024 09:00 1000 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 14/2024 למתן שירותי אחזקת מזרקות בעיריית קרית מלאכי 29/05/2024 17/06/2024 09:00 500 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 11/2024 להפעלת מפעל מקדם תעסוקה רב נכותי בעיריית קריית מלאכי 16/05/2024 17/06/2024 09:00 300 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 12/2024 למתן שירותי אספקה, התקנה, רישיון שימוש, תמיכה ותחזוקה שוטפת במערכות מידע ממוחשבות לוועדה לתכנון ובניה בעיריית קריית מלאכי 16/05/2024 17/06/2024 09:00 1000 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 08/2024 לשכירת מקרקעין לטובת תכנון, הקמה, תפעול ומסירה של מתקן גנרציה לייצור חשמל באמצעות גז טבעי – באזור התעשייה תימורים 13/03/2024 24/06/2024 09:00 1500 ₪

לתשלום לחצו כאן

עבור לארכיון המכרזים