כללי

חשוב למלא את שדה ההערה עם שם המכרז עליו מתבצע התשלום

כללי
שם המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז סכום נדרש הערות
מכרז פומבי מס' 22/2021 מתן שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים הנדסיים ברשות 15/07/2021 17/08/2021 09:00
קול קורא להפעלת תוכנית "רבדים"

עבור לארכיון המכרזים