כללי

חשוב למלא את שדה ההערה עם שם המכרז עליו מתבצע התשלום

כללי
שם המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז סכום נדרש הערות
מכרז פומבי מס' 32/2020: מכרז ביצוע לשיפוץ מרחבי למידה m21 במוס"ח בקריית מלאכי 03/11/2020 01/12/2020 09:00 1,000 ש"ח
מכרז פומבי מס' 13/2020 - מכרז לביצוע שיפוץ בית ספר לרום בקריית מלאכי 01/07/2020 01/12/2020 09:00 1000

לתשלום לחצו כאן 

קול קורא להפעלת תוכנית "רבדים"

עבור לארכיון המכרזים