מכרזי עירייה

חשוב למלא את שדה ההערה עם שם המכרז עליו מתבצע התשלום

*אחראית מתן מידע בנוגע להחלטות, תוצאות מכרזים והגשת ערר הינה עו"ד שני משה, ניתן לפנות במייל: shani@k-m.org.il

נוכח שיפוצים במבנה העירייה, הכניסה למבנה העירייה לצורך הגשת מכרזים הינה מהדלת האחורית של מבנה העירייה.

מכרזי עירייה
שם המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז סכום נדרש הערות החלטות
הודעה בדבר התקשרות עם הספק היחיד - אתנחתא 31/05/2023 08/06/2023 12:00
מכרז פומבי מס' 18/2023: לביצוע פירוק תקרת פלקל וביצוע תקרה חלופית בקריית מלאכי 28/05/2023 26/06/2023 09:00 500 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 13/2023: למתן שירותי מבקר שמאות בעיריית קרית מלאכי והוועדה המקומית לתו"ב 24/05/2023 12/06/2023 09:00 200 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 17/2023: למתן שירותי אחזקת מזרקות בעיריית קרית מלאכי 24/05/2023 12/06/2023 09:00 500 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז מאגר פומבי מס' 15/2023 מתן שירותי ארגון וביצוע פעילויות וגיבוש 11/05/2023 12/06/2023 09:00 200 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 07/2023 מכרז להפעלת מפעל מקדם תעסוקה רב נכותי 13/02/2023 500 ₪

לתשלום לחצו כאן

עבור לארכיון המכרזים