השירות

תיאור

עבור מי?

זמני פעילות

איש קשר

מועצת הנוער העירונית

נציגים של החינוך הפורמלי והלא פורמלי דואגים לבני הנוער בעיר במגוון תחומים.

מנהיגות נוער

ראשון 20:30 בית הראשונים

מחלקת הנוער העירונית-

08-8502042