הצהרבה והתחייבות לצורכי רישום/ העברה/ ביטול רישום לגני ילדים ובתי ספר

 

 

 

 

הנני מצהיר ומתחייב כי * שדה חובה

 


 

המשמורת של הקטין/ ים * שדה חובה

Browser not supported

Browser not supported