קורס מטפלות סוג 1

150 שעות לימוד פעמיים בשבוע  לימודים במתנ"ס קרית מלאכי.

ניתן לשלוח פרטים למייל- ies.gov.il@lisk.malachi

דרישות כניסה:

 1. בעלת ותק עבודה של לפחות חודשיים במסגרת חינוכית לגיל הרך לידה- 3 (יונפק אישור ממשאבי אנוש/רואה חשבון של הארגון בו המועמדת מועסקת או לחילופין יוצגו תלושי משכורת).
 2. תעודת השתלמות/ריענון בנושא עזרה ראשונה בתוקף )מהשנתיים האחרונות( תוגש למןוסד – הלימודים עד תום הקורס ולפני הבחינות.
 3. אישור השתלמות בנושא התנהלות בטוחה ב - 3 שנים האחרונות תוגש למוסד הלימודים עד תום – הקורס ולפני הבחינות.
 4. ועדת קבלה.

בחינות גמר חיצוניות:

 1. בחינה עיונית: מחנכת שנות ינקות סוג - 1 . סעיפים 1 6 , ציון עובר - 60 .
 2. בחינה מעשית: מחנכת שנות ינקות סוג - 1 . סעיף 7 , ציון עובר - 70 .

תעודות:

 1. תעודת גמר: מחנכת שנות ינקות סוג - 1 , לעובדות בגיל הרך.
 2. תעודת מקצוע: מטפלות במעונות יום סוג - 1 .

הערות:

 1. מגמה זו חדשה וייתכנו בה שינויים לאחר הפעלתה בפיילוט.
 2. תוקף אישור הפעלה זה החל מ- 1 בינואר 2020 .
 3. פירוט תכני הלימוד והבחינות נגזרים מתוך תכנית לימודים - 2019 .
 4. פירוט תכני הלימוד ר' נספח א'. -
 5. ביבליוגרפיה ר' נספח ב'. -
 6. התכנית נתונה לשינויים מעת לעת. נא להתעדכן בתכנית הלימודים האחרונה שהופצה לפני תחילת הקורס.